KPSS puanı geçerlilik süresi değişti !

KPSS puanı geçerlilik süresi değişti !

KPSS puanı geçerlilik süresi değişti !

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEGİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1- 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Ancak, öğretmen adaylar için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır."


MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 11- öğretmen adaylarının 2018 ve 2019 yıllarmda elde ettikleri KPSS sonuçları haldonda, 11 inci maddenin bu maddenin yayımı tarihinden önceki hökmünün uygulanmasına devam edilir."


MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018 yılında, KPSS Öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresini 2 yıla çıkarmıştı. Ancak yapılan bu düzenleme, farklı zorluğa sahip KPSS öğretmenlik puanlarının, aynı atama döneminde eşit şekilde ele alınması nedeniyle sorun oluşturmuştu.


Milli Eğitim Bakanlığı, 7 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, KPSS Öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresini yeniden bir yıla indirdi.
Ancak, 2018 ve 2019 KPSS puanlarının, öğretmenlik alımlarında birlikte alınmasına devam edilecek.